SKARGA UTRACONYCH ZIEM
Kyle of Klanach

  Kyle of Klanach

  scenariusz: Jean Dufaux
  rysunki: Grzegorz Rosiński
  wydany: 1998 DARGAUD BENELUX
  tłum. Wojciech Birek
  Kolory : Graza
  Egmont Polska 2001

Kyle of Klanach


   Sioban umarła... Seamus widział jak dziewczyna została otruta przez własną matkę - Lady O´Marę. Teraz ciało zmarłej wystawiono na stosie, którego zapalenie należy do obowiązku rodzicielki. Jednak matka Sioban odmawia wykonania tej czynności i tym samym zamyka byłej królowej Eruin Dulea drzwi do krainy Bogów. A oto ciąg wydarzeń, w dużej mierze przypadkowych, który doprowadził do tej tragedii...

Kyle of Klanach

   Sioban ożeniła się z księciem Gerfaut. Na zamku córki Wulffa odbyła się uczta weselna. Książę Gerfaut na danie główne Kyle of Klanach zażyczył sobie uki w miodzie i w gryce. Sioban, ku zaskoczeniu Seamusa i Pani Gerdy, kazała mistrzowi Lamowi przygotować tę potrawę, pomimo, że tak niedawno jeszcze uki były dla niej zwierzątkami, które kochała i traktowała z wielkim szacunkiem. Lady O'Mara, nie zaproszona przez córkę na ślub, zatrzymała Sioban, udającą się do komnaty małżeńskiej. Ostrzegła ją przed konsekwencją spędzenia nocy z księciem Gerfaut: utratą mocy rozumienia języka wielkich przodków. Sioban nie przejęła się zanadto mową matki i poszła się do swego pokoju, dokąd wkrótce przybył książę Gerfaut.
   Na dwór Suddenów przyjechał Kyle z Klanach. Zarówno on i Seamus nie mogli uwierzyć, że tej nocy Sioban odda się ohydnemu synowi Pani Gerfaut. Kyle Kyle of Klanach wyrzucił klejnot, który otrzymał niegdyś od Sioban. Tymczasem córka Lady O'Mara zachęcała męża do zdjęcia ubrań. Książę Gerfaut opierał się, zrzucił w końcu z lewej ręki rękawiczkę i oczom Sioban ukazało się... kopyto zamiast dłoni skutek spotkania Gerfauta z Brigg. Przerażona wnuczka Obli natychmiast przypomniała sobie 'odnóże" Blackmore'a i wybiegła naga z komnaty. Pani Gerfaut, gdy dowiedziała się o tym zdarzeniu, zbiła syna, oskarżając go ożyciową niezaradność.
  Seamus zatrzymał Kyle'a na dworze Suddenów. Próbował przekonać go i Merry, że okrutne zachowanie Sioban należy tłumaczyć jakąś chorobą. Wygnana z dworu Pani Gerda, za swój sprzeciw wobec postępowania żony Gerfauta, znalazła schronienie u Lady O'Mara. Tymczasem książę Gerfaut odwiedził Sioban, która po pamiętnej nocy przebywała poza dworem Sudennów w chacie nad wybrzeżem. Tam małżonkowie pogodzili się i doszło między nimi do zbliżenia. Wówczas w całym państwie Eruin Dulea zaczęły pojawiać się szczury. Każdy z nich wymawiał jedno ze słów w tajemniczym języku przodków, które składały się na gorzką prawdę: Sioban straciła swą moc...

Kyle of Klanach

   Pod Drzewem Prawdy odbył się uroczysty hołd wszystkich klanów Eruin Dulea Kyle of Klanach składany nowemu władcy krainy księciu Gerfautowi. Tylko Kyle z Klanach odmówił złożenia przysięgi. Oddana w pełni mężowi Sioban zapragnęła zabić Kyle'a. Powstrzymała ją jednak Pani Gerfaut, która znalazła lepszą karę dla jasnowłosego mężczyzny: tortury. Gdy Sioban padła u stóp syna demonicznej pani, Drzewa Prawdy w Eruin Dulea zaczęły schnąć. Dwór Sudennów stał się dworem Gerfautów...
   Merry i Seamus postanowili uwolnić torturowanego Kyle'a. Podczas akcji ratowania niewolnika, Sioban została dźgnięta nożem przez Merry, która z kolei zginęła z rąk katów. Seamus uwolnił Kyle'a. Obaj mężczyźni zostawili leżące w kałuży krwi ciała kobiet, a sami zaczęli uciekać podziemnymi tunelami zamku przed ludźmi Gerfautów. Napotkali jednak na swojej drodze przeszkodę kratę. Kiedy wydawało się, że zginą, przyszedł im z pomocą oddział Varlana. Tymczasem Pani Gerfaut próbowała wszelkimi sposobami uratować życie synowej. Stary medyk stwierdził, że tylko Lady O'Mara może dopomóc Sioban. Pani Gerfaut postanowiła więc wezwać matkę umierającej. Przebywający w klasztorze w Droonach, Seamus i Kyle, nie zgadzali się na wyjazd Lady O'Mara do Gerfautów. Dowiedzieli się oni od Varlana, byłego poddanego księcia Gerfaut, że jedynym ratunkiem dla córy Sudennów jest śmierć. Dlatego też matka Sioban udała się na zamek Gerfautów, gdzie leżącej na łożu córce podała śmiertelną truciznę... Sioban umarła... Teraz jej zwłoki są wystawione na stosie, którego nie podpaliła Lady O'Mara... Do czasu... Po dwóch dniach książę Gerfaut informuje matkę, że ciało jego żony zniknęło...

Kyle of Klanach

   Seamus, Kyle i Lady O'Mara biorą zwłoki Sioban na Utracone Ziemie. Wulff, syn Lady O'Mara nakłada siostrze na palec pierścień Brigg. Sioban zostaje położona obok swego ojca Białego Wilka. Zaczyna on mówić... Palec wraz z pierścieniem Brigg ulegają unicestwieniu. Zło, którym była zatruta Sioban, ginie. Córka Lady O'Mara zmartwychwstaje... Kyle of Klanach
   Tymczasem książę Gerfaut zostaje zagryziony na śmierć przez uki. Pani Gerfaut nie może uwierzyć, że Sioban żyje. Przekonuje się o tym na własne oczy tuż przed śmiercią, którą zadają jej strzały z łuków ludzi Varlana, Kyle'a i Seamusa, powracających razem z Sioban z Utraconych Ziem .
   Dwór Gerfautów staje się na powrót dworem Sudennów, a Sioban znowu ,,dobrą panią Eruin Dulea. Córa Sudennów pierwszą noc po zwycięstwie nad Gerfautami spędza w wieży u Kyle'a z Klanach. Żal jej zamordowanej Merry. Przyszłość odrodzonej na nowo więzi między Sioban a Kylem stoi jednak pod znakiem zapytania. Być może wspólny udział w polowaniu na Womby pomoże dwojgu jasnowłosym zbliżyć się do siebie ponownie...


...  Tekst przygotował: Maciej Matuszak


strona główna | Powrót na strone S.K.Z.